Deadlift – 1×5 @ 75%, 1×5 @ 80%, 1xME @ 85%

then

20 Box Jumps

20 V Ups

20 Box Jumps

20 V Ups

15 Ring Dips

60 Squats

15 Ring Dips

60 Squats